Overzichten

Begroting op taakveld

Begroting op taakveld

Begroting op taakveld
(bedragen x 1.000 euro)

2023

2024

2025

2026

01 Bestuur

7.977

8.036

8.247

8.450

Lasten

7.977

8.036

8.247

8.450

010 Mutaties reserves

7.223

24.330

48.000

-417

Lasten

36.974

54.363

70.822

33.055

Baten

29.751

30.033

22.822

33.472

02 Burgerzaken

7.064

6.110

6.046

5.946

Lasten

10.162

9.813

9.819

9.868

Baten

3.098

3.703

3.773

3.922

03 Beheer overige gebouwen en gro

780

-1.239

727

473

Lasten

3.457

-276

1.599

1.614

Baten

2.677

963

872

1.141

04 Overhead

119.321

129.774

133.674

136.275

Lasten

127.896

138.383

142.302

144.917

Baten

8.575

8.609

8.628

8.642

05 Treasury

-2.966

-1.862

-2.690

-2.012

Lasten

5.990

5.158

3.845

3.388

Baten

8.957

7.020

6.535

5.400

061 OZB woningen

-51.753

-54.292

-56.772

-59.151

Lasten

1.760

1.742

1.817

1.923

Baten

53.514

56.034

58.589

61.074

062 OZB- niet woningen

-47.370

-49.622

-51.580

-53.441

Lasten

4.713

4.642

4.853

5.095

Baten

52.084

54.264

56.433

58.535

063 Parkeerbelasting

-10.029

-10.471

-10.679

-11.061

Lasten

6.693

6.591

6.580

6.544

Baten

16.722

17.062

17.259

17.605

064 Belastingen Overig

-627

-1.132

-1.131

-1.131

Lasten

799

800

805

810

Baten

1.426

1.931

1.936

1.941

07 Algemene uitkering en overige

-668.831

-699.192

-731.992

-699.581

Baten

668.831

699.192

731.992

699.581

08 Overige baten en lasten

4.497

9.793

11.032

13.003

Lasten

8.366

13.284

14.522

16.493

Baten

3.869

3.490

3.490

3.490

11 Crisisbeheersing en Brandweer

21.688

21.558

20.788

21.175

Lasten

21.705

21.575

20.805

21.192

Baten

17

17

17

17

12 Openbare orde en Veiligheid

6.178

5.387

5.210

5.219

Lasten

7.215

6.453

6.276

6.285

Baten

1.037

1.066

1.066

1.066

21 Verkeer en vervoer

43.046

45.661

48.325

49.935

Lasten

47.876

50.490

53.154

54.765

Baten

4.830

4.830

4.830

4.830

22 Parkeren

6.114

6.934

7.057

7.437

Lasten

16.470

17.091

17.402

17.902

Baten

10.356

10.157

10.344

10.465

24 Economische Havens en waterweg

1.015

1.037

938

940

Lasten

1.239

1.237

1.138

1.140

Baten

224

200

200

200

25 Openbaar vervoer

-566

816

816

816

Lasten

-566

816

816

816

31 Economische ontwikkeling

5.272

5.519

5.931

6.252

Lasten

6.391

6.638

7.050

7.371

Baten

1.119

1.119

1.119

1.119

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.177

8.119

8.073

8.576

Lasten

9.396

9.342

9.299

9.804

Baten

1.219

1.222

1.225

1.228

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.996

1.993

1.990

1.989

Lasten

2.883

2.881

2.878

2.876

Baten

887

887

887

887

34 Economische promotie

-973

-1.009

-1.009

-1.009

Lasten

1.874

1.874

1.874

1.874

Baten

2.847

2.883

2.883

2.883

42 Onderwijshuisvesting

15.804

17.436

17.577

17.961

Lasten

18.498

20.152

20.600

21.028

Baten

2.693

2.716

3.023

3.068

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

13.007

13.828

13.713

14.529

Lasten

24.142

23.697

23.600

23.860

Baten

11.135

9.869

9.888

9.331

51 Sportbeleid en activering

1.600

1.620

1.630

1.641

Lasten

1.605

1.625

1.635

1.646

Baten

5

5

5

5

52 Sportaccommodaties

17.918

17.391

18.751

19.461

Lasten

27.475

26.966

28.344

29.080

Baten

9.557

9.575

9.593

9.619

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

20.240

20.708

21.122

21.899

Lasten

32.689

33.144

33.459

34.279

Baten

12.449

12.437

12.337

12.380

54 Musea

19.685

20.173

20.821

21.512

Lasten

20.837

21.339

21.972

22.674

Baten

1.152

1.166

1.151

1.162

55 Cultureel erfgoed

1.253

1.253

1.253

1.253

Lasten

1.264

1.264

1.264

1.265

Baten

11

11

11

12

56 Media

-12

-13

-14

-15

Lasten

38

38

39

39

Baten

50

51

53

54

57 Openbaar groen en (openlucht)

28.652

30.182

32.354

33.586

Lasten

33.498

35.022

37.194

38.426

Baten

4.845

4.840

4.840

4.840

61 Samenkracht en burgerparticipa

19.750

20.370

20.874

21.540

Lasten

21.113

21.745

22.265

23.526

Baten

1.364

1.375

1.391

1.987

62 Wijkteams

37.920

38.659

40.089

41.598

Lasten

37.927

38.659

40.089

41.598

Baten

6

0

0

0

63 Inkomensregelingen

41.620

41.477

41.506

42.661

Lasten

193.113

197.167

199.940

201.095

Baten

151.493

155.690

158.434

158.434

64 Begeleide participatie

30.041

29.423

29.443

28.631

Lasten

44.491

43.872

43.892

43.080

Baten

14.449

14.449

14.449

14.449

65 Arbeidsparticipatie

23.828

23.017

22.120

21.179

Lasten

25.618

24.211

22.413

21.436

Baten

1.790

1.195

293

258

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7.841

8.421

8.973

9.540

Lasten

7.968

8.504

9.058

9.626

Baten

127

83

84

85

671 Maatwerkdienstverlening 18+

51.495

53.777

53.700

55.020

Lasten

53.940

56.229

57.665

59.020

Baten

2.444

2.452

3.965

3.999

672 Maatwerkdienstverlening 18-

80.710

71.795

73.157

75.266

Lasten

80.739

71.810

73.171

75.281

Baten

29

15

15

15

681 Geëscaleerde zorg 18+

98.276

98.329

98.391

97.814

Lasten

103.059

103.106

103.168

102.591

Baten

4.783

4.777

4.777

4.777

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

71 Volksgezondheid

9.092

9.219

9.708

10.143

Lasten

10.503

10.628

11.117

11.552

Baten

1.412

1.409

1.409

1.409

72 Riolering

-2.748

-2.762

-2.814

-2.784

Lasten

17.823

17.768

17.676

17.666

Baten

20.570

20.530

20.490

20.450

73 Afval

-11.495

-11.483

-11.502

-11.496

Lasten

38.521

38.164

38.145

38.151

Baten

50.017

49.647

49.647

49.647

74 Milieubeheer

3.855

3.907

3.942

3.823

Lasten

3.920

3.972

4.007

3.888

Baten

65

65

65

65

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.134

1.116

1.108

1.103

Lasten

3.006

2.987

2.979

2.973

Baten

1.871

1.871

1.871

1.870

81 Ruimtelijke Ordening

23.365

25.232

26.100

27.944

Lasten

26.926

28.793

29.661

31.503

Baten

3.561

3.562

3.562

3.559

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

3.242

3.409

4.107

4.309

Lasten

4.137

4.305

5.004

5.205

Baten

895

896

896

897

83 Wonen en bouwen

6.695

7.270

2.893

3.203

Lasten

28.387

27.882

23.505

23.815

Baten

21.692

20.612

20.612

20.612

Totaal

0

0

0

0

Baten en lasten totaal

2023

2024

2025

2026

Lasten totaal

1.190.508

1.223.984

1.257.764

1.240.484

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.153.535

1.169.621

1.186.942

1.207.429

Baten totaal

1.190.508

1.223.984

1.257.764

1.240.484

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.160.757

1.193.951

1.234.942

1.207.012

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43