Overzichten

Staat B: Personeelskosten

Staat B: Personeelskosten

Totaal

Primitieve begroting 2023 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2022 Toegestane (begrote) formatie

Rekening 2021 Gemiddelde personele bezetting

fte

euro x 1.000

fte

euro x 1.000

fte 

euro x 1.000

Personeel in dienst:

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

3.025

248.684

3.015

226.386

2.763

215.372

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

5

333

9

589

17

1.427

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

3.025

248.684

3.015

226.386

2.763

215.372

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

150

195

198

Bestuur

54

2.635

53

2.426

53

2.436

WSW

768

24.376

910

29.301

844

30.932

WWB

385

630

493

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

822

27.396

963

32.357

897

33.861

Externe inhuur

15.126

13.717

37.747

Voormalig personeel

Wachtgelden 

238

106

774

FLO/FPU/Overig

447

447

465

Overig

0

0

Totaal voormalig personeel

685

553

1.240

AF:

Gedetacheerde uitleen

-3.654

-3.677

-6.019

Verhaal salaris

-384

-384

-1.949

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-4.038

-4.061

-7.968

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.405

4.648

3.701

Werving en selectie

86

83

149

Bedrijfsgezondheidszorg

594

575

543

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

803

795

1.060

Overig

635

1.887

338

Totaal overige personeelskosten

5.523

7.988

5.791

Totaal generaal fte's en personele lasten

3.847

293.526

3.978

277.135

3.660

286.241

 

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43