Overzichten

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente

Omschrijving middelen

Beschikbaar in 2023

(bedrag x 1.000 euro)

Akkoord van Groningen

1.050

Maatschappelijke opvang

17.834

Vrouwenopvang

7.853

Actie centrum voor Veiligheid en Zorg

1759

Beschermd Wonen

69.198

Werk in Zicht

399

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43