Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners

Begroting
2021

Rekening
2021

Begroting
2022

Beoogd
2023

Aantal inwoners

239.183

234.957

239.740

242.027

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

19,3%

18,2%

19,2%

19,1%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

65,5%

66,5%

65,5%

65,4%

% ouderen (65 jaar en ouder)

15,0%

15,3%

15,3%

15,5%

Ruimtelijke kerngegevens 

Begroting
2021

Rekening
2021

Begroting
2022

Beoogd
2023

Oppervlakte gemeente (in ha)

19.795

19.975

19.795

19.795

% binnenwater

9,4%

9,4%

9,4%

9,4%

% Functiemenging

-

57,6%

-

-

Lengte van de wegen (km)

1.215

1.215

1.215

1.215

Woningvoorraad

Begroting
2021

Rekening
2021

Begroting
2022

Beoogd

2023

Aantal woningen

118.596

119.889

121.396

123.396

% huurwoningen

58%

62%

58%

59%

% koopwoningen

42%

38%

42%

41%

Gemiddelde WOZ-waarde

220.000

253.160

220.000

275.000

Financieel (in euro's)

2021
(realisatie)

2022
(Begroting)

2023
(Beoogd)

Totaal lasten

1.165.308.000

1.099.854.000

1.190.508.000

Rekeningresultaat

60.548.000

-

-

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

50.925.000

48.977.000

50.019.000

Ratio weerstandsvermogen

128%

127%

128%

Inkomsten gemeentefonds

618.382.000

594.938.000

668.831.000

Opbrengst belastingen (totaal)

112.493.000

116.059.051

125.085.258

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

95.306.000

97.940.928

105.587.418

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

134.000

132.000

137.000

Opbrengst hondenbelasting

1.217.000

0

0

Opbrengst logiesbelasting

545.000

2.274.273

2.474.273

Opbrengst precariobelasting

1.272.000

1.198.843

1.350.000

Opbrengst parkeerbelasting

14.019.000

14.513.007

15.536.567

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43