Overzichten

Subsidies en inkomens overdrachten

Subsidies en inkomens overdrachten


Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Begroting 2022

Begroting 2023

01.1 Economie en werkgelegenheid

8.628

7.776

01.2 Mobiliteit

1.571

1.603

01.3 Wonen

2.741

726

02.1 Kwaliteit leefomgeving

8.395

9.825

02.2 Veiligheid

21.088

22.450

03.1 Werk en inkomen

201.722

181.085

03.2 Onderwijs

12.975

14.510

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

271.240

279.502

03.4 Sport en bewegen

3.880

3.764

03.5 Cultuur

32.714

32.205

04.1 Dienstverlening

4.164

3.830

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

7.748

3.540

04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien

425

183

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

698

698

Hulpkostenplaatsen

0

0

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

577.990

561.697

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43