Overzichten

Meerjarige exploitatieprojecten

Meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving Project

Tijdsplanning
 Project

Totaal

Verwachte besteding

Resterend 

 Beschikbare

 t/m

voor 2023

 budget

2022

 en verder

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2024

500

269

231

Programma - transitie DIV

2019-2024

7.500

6.374

1.126

Implementatie Omgevingswet

2016-2024

5.183

4.091

1.092

Budget Knoop Groningen

2016-2024

14.900

5.500

9.400

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort

2019-2028

1.770

1.270

500

Lump sum aardbevingen

2018-2028

13.632

10.402

3.230

Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond

2016-2022

6.072

6.072

0

Revitalisering Stadhuis

2018-2022

3.226

3.226

0

Stadhuis, tijdelijke huisvesting

2018-2022

1.257

1.257

0

Virtueel Groningen

2019-2023

3.740

3.740

0

Outsourcing ICT

2016-2024

17.884

17.884

0

Vernieuwing Applicaties Sociaal Domein

2019-2024

2.229

2.229

0

Programma transitie DIV

2019-2024

8.626

7.500

1.126

Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden

2020-2032

1.449

510

939

Uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke  gebouwen

2021-2023

2.385

1.895

490

Dorpsagenda's kleine Dorpen TB

2022-2022

850

850

0

E suite

2021-2023

3.749

2.626

1.123

Herstelagenda Groningen vooruit (DMO)

2021-2022

100

58

42

Herstelagenda Groningen vooruit (SO)

2021-2022

2.165

2.165 

 0

Herstelagenda Groningen vooruit (EZ)

2021-2022

1.235

1.235

0

Visie Martiniplaza

2021-2022

300

300

0

Biodiversiviteit Stadspark

2021-2024

285

95

190

Fonds Dijkpark

2018-2023

128

7

121

Wet Open Overheid

2021-2027

1.490

669

821

Experimant gesloten coffeeshop

2020-2024

890

162

782

 

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43