Overzichten

Begroting op deelprogramma

Begroting op deelprogramma

Rekening*

Actuele Begroting

Primitieve Begroting

Begroting op deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

01 Economie en Ruimte

35.301

42.433

54.154

58.830

57.990

60.369

01.1 Economie en werkgelegenheid

23.338

26.080

30.262

32.941

34.088

35.276

Lasten

30.659

34.158

37.099

39.755

40.901

42.089

Baten

7.322

8.079

6.837

6.814

6.814

6.814

01.2 Mobiliteit

7.180

7.013

9.490

11.986

13.425

14.052

Lasten

30.971

35.134

36.928

39.566

41.391

42.485

Baten

23.791

28.122

27.438

27.580

27.966

28.434

01.3 Wonen

4.783

9.340

14.402

13.904

10.477

11.041

Lasten

26.897

28.121

31.952

31.454

28.027

28.591

Baten

22.114

18.780

17.550

17.550

17.550

17.550

02 Leefomgeving en Veiligheid

66.131

66.125

75.573

77.207

79.207

81.738

02.1 Kwaliteit leefomgeving

41.209

38.286

44.300

45.867

48.291

49.956

Lasten

120.943

113.039

121.146

122.295

124.678

126.300

Baten

79.735

74.754

76.846

76.428

76.388

76.344

02.2 Veiligheid

24.922

27.839

31.273

31.339

30.917

31.782

Lasten

28.655

31.161

35.035

35.130

34.708

35.573

Baten

3.733

3.322

3.762

3.791

3.791

3.791

03 Vitaal en Sociaal

453.612

461.263

486.670

486.825

495.204

507.220

03.1 Werk en inkomen

91.428

99.033

95.630

96.208

96.194

97.823

Lasten

280.461

287.862

268.512

271.530

272.525

271.885

Baten

189.034

188.828

172.882

175.323

176.331

174.062

03.2 Onderwijs

22.343

23.789

28.559

30.686

31.708

33.647

Lasten

35.895

37.610

42.371

43.294

44.711

46.233

Baten

13.552

13.821

13.811

12.607

13.003

12.586

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

281.620

277.504

297.414

293.641

297.994

304.001

Lasten

302.317

289.217

311.105

307.976

315.296

322.920

Baten

20.696

11.713

13.690

14.335

17.302

18.919

03.4 Sport en bewegen

15.794

20.916

22.128

21.823

23.331

24.195

Lasten

28.265

31.058

32.150

31.820

33.384

34.318

Baten

12.470

10.142

10.022

9.997

10.053

10.123

03.5 Cultuur

42.427

40.021

42.938

44.467

45.976

47.554

Lasten

49.646

56.020

60.595

62.638

64.943

68.232

Baten

7.219

15.999

17.657

18.171

18.967

20.677

04 Dienstverlening en bestuur

-35.209

19.899

36.801

57.875

81.159

32.710

04.1 Dienstverlening

10.913

11.235

11.271

10.631

11.090

11.610

Lasten

14.793

14.881

14.379

14.344

14.873

15.542

Baten

3.879

3.646

3.108

3.713

3.783

3.932

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

-46.123

8.664

25.530

47.243

70.069

21.100

Lasten

35.587

34.105

53.126

73.616

87.643

48.780

Baten

81.710

25.441

27.596

26.373

17.574

27.680

04 Dienstverlening en bestuur

-615.032

-589.720

-653.198

-680.737

-713.561

-682.037

04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien

-714.746

-701.301

-776.782

-811.289

-849.514

-820.891

Algemene Inkomsten

-714.746

-701.424

-776.961

-811.474

-849.706

-821.089

Lasten

13.237

10.516

8.958

8.076

6.887

6.551

Baten

727.983

711.940

785.919

819.550

856.593

827.640

Post Onvoorzien

0

123

179

185

192

198

Lasten

0

123

179

185

192

198

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

99.714

111.581

123.584

130.552

135.954

138.855

Overhead

98.261

110.059

119.069

125.628

131.407

133.930

Lasten

111.555

119.561

127.844

134.420

140.189

142.728

Baten

13.294

9.502

8.775

8.793

8.782

8.798

Ondersteuning organisatie

705

1.523

4.515

4.924

4.547

4.924

Lasten

2.325

1.690

7.228

5.982

5.512

6.158

Baten

1.620

168

2.713

1.058

966

1.233

Werken derden

747

0

0

0

0

0

Lasten

877

1.738

1.902

1.902

1.902

1.902

Baten

130

1.738

1.902

1.902

1.902

1.902

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Totaal

-95.198

0

0

0

0

0

*De rekening 2021 wordt hier weergegeven in de programma indeling die bij de begroting 2023 wordt gebruikt.

Baten en lasten totaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten totaal

1.113.084

1.125.994

1.190.508

1.223.984

1.257.764

1.240.484

Lasten totaal (exclusief reservemutaties)

1.090.098

1.100.211

1.153.535

1.169.621

1.186.942

1.207.429

Baten totaal

1.208.282

1.125.994

1.190.508

1.223.984

1.257.764

1.240.484

Baten totaal (exclusief reservemutaties)

1.124.791

1.099.666

1.160.757

1.193.951

1.234.942

1.207.012

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43